HS007 – Nguyễn Trung Sang

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
007 2001 A7-16 Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7 Nguyễn Thị Dung (Mẹ)  Cô Đỗ Thanh Vân

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7. 

27/3 Lý Phục Man, P Bình Thuận, Q7

9  
Nguyễn Trung Sang đến mười tuổi mới được đi học ở trường tình thương miễn phí, vì vậy năm nay đang học lớp 9 thì em đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự nên phải bỏ dở việc học. Lý do: học sinh của Trung tâm Giáo dục Quận 7 – nơi Sang theo học – không được Nhà nước cho hưởng qui chế tạm hoãn gọi nhập ngũ. Tuy nhiên em vẫn hy vọng sau 2 năm đi lính, khi trở về sẽ nhờ Em Đến Trường tìm người bảo trợ để được tiếp tục việc học