HS006 – Nguyễn Thị Bích Liên

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
006 1997  104 Lý Phục Man, Quận 7 Lê Thị Hội (Bà Ngoại) Cô Đỗ Thanh Vân

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7

27/3 Lý Phục Man, P Bình Thuận, Q7

9 7.3 6.7 7.6 8.4 Khá
Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng

(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN