HS005 – Trần Quốc Thạnh

z741861876749_e56dbedd1dc9da549549dae9ee59a921

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
005 2004 7K, đường số 8, P. Tân Phú, Quận 7.  Trần Trung Dũng (Cha)   Ông Trần Sĩ Chương

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Lê Thánh Tôn

31A Đường 17, Phường Tân Quy, Quận 7

10 7.6 6.6 8.4 8.3 Khá
 Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN