HS002 – Cao Ngọc Hiền

z741855346394_cebd50f2040f9595de210590013bc274

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ    Phụ huynh Nhà bảo trợ
002 2001 Lô A, lầu 8/5 Chung cư Tân Mỹ, P.Tân Phú, Q7 Cao Mỹ Huệ (Mẹ)    Gia đình Vũ Thái Hòa

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục  Thường xuyên Quận 7

27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7

 10 6.1 7.4 7.3 6.6 Trung Bình
Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN