HS001 – Lê Hoàng Giỏi

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
001 2003 311/3 (Phòng 2B) Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7 Lê Văn Miên (Cha) Gia đình Vũ Thái Hòa

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 7
27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7
10  
Cha bị bệnh và qua đời nên em Lê Hoàng Giỏi phải bỏ học vào giữa năm để đi làm phụ giúp gia đình