HS060 – Võ Hoàng Khang

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
060 2005

1645/16 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Q7

Võ Văn Trường (Cha) 0938165356 Anh Ngô Bá Tùng

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
 

Trường THCS Phạm Hữu Lầu, Khu phố 2, Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q7

 7 6 6.6 6.6 6 Trung bình
 Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh     

 III/ THƯ CÁM ƠN