HS059 – Huỳnh Thị Ngọc Mỹ

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
059  2011  Nhà không số, Hẻm 2177 – Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè Huỳnh Thị Ngọc Mai (mẹ) 0933986xxx Cô Quế Phương

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
  Trường Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân  1      KHÔNG CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP
 Ghi chú: Vì hoàn cảnh gia đình, em Huỳnh Thị Ngọc Mỹ đã phải bỏ học vào giữa năm.