HS058 – Huỳnh Thị Ngọc Như

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
058  2008  Nhà không số, Hẻm 2177 – Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè Lê Thiện An (Cha) 0936948xxx  Cô Phương Mai

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
  Trường Tiểu học Lâm Văn Bền  2  10 10  10  10  Xuất sắc 
 Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh     

 III/ THƯ CÁM ƠN