HS056 – Bùi Lộc Phương

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
056 2005 11/8 Nguyễn Bình, Phú Xuân, Quận 7  Võ Thị Lệ Hằng (Mẹ)  01229785857 Ông Bà Trần Trọng Đàm

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
KHÔNG CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP  
 Trường THCS Lê Văn Hưu (2596/20A Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè)   8
Ghi chú: Vì hoàn cảnh gia đình, em Bùi Lộc Phương đã phải bỏ học vào giữa năm.