HS055 – Nguyễn Thị Trâm Như

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
055  2005  6/5 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q7 (hẽm 710) Nguyễn Văn Thanh (Ba) 01679124xxx Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
  Trường THCS Hoàng Quốc Việt (D29, đường số 3, P. Phú Mỹ, Quận 7)  8 7.8 7.5 6.7 8.5 Tiên Tiến
 Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh     

 III/ THƯ CÁM ƠN