HS049 – Đoàn Đỗ Thùy Trang

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
049 2007  3/5 Đường 15A, Tân Hưng Q7 Đỗ Văn Sinh (Cha) 01228093xxx  Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
  Trường THCS Trần Quốc Tuấn 35/5 Hẽm 861 Trần Xuân Soạn, Quận 7  6 6.9 7.4 7.7 8.1 Tiên Tiến
 Chi phí năm học:  – Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10) -> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh     

III/ THƯ CÁM ƠN