HS047 – Nguyễn Lê Thảo Nguyên

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
047  2007 40/40 Nguyễn Khoái, P2, Q4 Nguyễn Văn Trường (Cha) 0908948xxx  Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
 Trường THCS Chi Lăng (129/63A Nguyễn Hữu Hào, Phường 9, Quận 4) 6 7.5 8.0 7.6 8.6 Giỏi
 Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh     

III/ THƯ CÁM ƠN