HS042 – Võ Thị Phương Tuyền

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
042 2007  196/25 Tôn Thất Thuyết, P3, Q4 Nguyễn Thị Thanh (Mẹ) 01229954xxx  Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Năng khiếu TDTT

43 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q1

6 6.9 6.7 6.7 7.1 Tiên Tiến
 Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh    

III/ THƯ CÁM ƠN