HS041 – Halima Trương Ngọc Dung

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
041 2007 83/4 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1 Trương Thị Tuyết Mai (Mẹ) 0902716xxx Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Vật lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Năng khiếu TDTT

43 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q1

6 7.7 7.3 8.1 7.9 Tiên Tiến
  Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh   

III/ THƯ CÁM ƠN