HS040 – Nguyễn Hữu Lộc

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
040 2006 824/9 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q7 Nguyễn Thiện Tài (Cha) 0126 4245xxx  Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Phạm Hữu Lầu (KP2, Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Quận 7) 6 8.7 7.7 7.8 8.8 Giỏi
  Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh   

III/ THƯ CÁM ƠN