HS039 – Trần Minh Kỵ

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
039 2005 860/29 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Q7 Trần Minh Hai (Cha) 01689848xxx  Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Phạm Hữu Lầu (KP2, Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Quận 7) 6 8.3 6.6 6.6 8.2 Giỏi
  Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh   

III/ THƯ MỜI CÁM ƠN