HS038 – Nguyễn Thị Thanh Tuyền

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
038 2006 Nhà không số, Hẽm 103 Nguyễn Thị Thập, Tổ 15A, Khu phố 2, P.Tân Phú, Q7 Lê Văn Ly (Cha) 0934078xxx  Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7

727/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Q7

6 8.1 6.6 8.1 7.5 Tiến Tiến
 Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh    

III/ THƯ CÁM ƠN