HS035 – Huỳnh Thị Hằng

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
035 2007 Nhà không số – Hẽm 165 Nguyễn Thị Thập, Khu phố 2, P. Tân Phú, Q7 Huỳnh Văn Sinh (Cha) 01219632xxx  Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Nguyễn Hiền  (66 đường số 1, P. Bình Thuận, Quận 7) 6 6.3 6.3 5.2 7.2 Trung Bình
 Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh     

 III/ THƯ CÁM ƠN