HS034 – Nguyễn Hữu Tài

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
034 2007 Nhà không số- Hẽm 103 Nguyễn Thị Thập, Tổ 15A,KP2, P Tân Phú, Q7 Nguyễn Hữu Bửu (Ông Nội) 01207789xxx (Bác) Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Nguyễn Hiền  (66 đường số 1, P. Bình Thuận, Quận 7) 6 8.4 7.0 5.6 8.0 Tiên Tiến
  Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh   

 III/ THƯ CÁM ƠN