HS032 – Nguyễn Quang Trường

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
032 2005 994A/122A Huỳnh Tấn Phát,P.Tân Phú, Q7 Nguyễn Quang Trung (Cha) 0938745xxx Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
KHÔNG CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP  
Trường THCS Hoàng Quốc Việt (D29, đường số 3, P. Phú Mỹ, Q7) 6
Ghi chú: Vì hoàn cảnh gia đình, em Nguyễn Quang Trường đã phải bỏ học vào giữa năm.