HS031 – Võ Tấn Lộc

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
031 2007 994A/41 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Q7 Võ Thị Ngọc Diễm (Mẹ) 01203472xxx Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Hoàng Quốc Việt (D29, đường số 3, P. Phú Mỹ, Q.7) 6 7.9 6.4 5.6 7.2 Tiến Tiến
  Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh   

III/ THƯ CÁM ƠN