HS030 – Dương Thị Bé Vàng

8242017115635

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
030 2005 994A/41 Huỳnh Tấn Phát KP4, P. Tân Phú, Quận 7 Tăng Thị Dọc (Bà Ngoại) 0169 9207xxx Ông Phan Hùng Dương

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường tiểu học Kim Đồng (Nguyễn Văn Linh, KP1, P.Tân Thuận Tây, Quận 7) 5 10 10 10 10 Giỏi
  Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh    

III/ THƯ CÁM ƠN