HS028 – Nguyễn Thị Kiều Loan

z744688427052_866fdb3b3bfdabff1fce40dd1e939673

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại  Phụ huynh Nhà bảo trợ
028 2004 1225/36C Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q7 Lý Thanh Vinh (Mẹ) 0128 7603xxx Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Trường THCS Phạm Hữu Lầu KP2, Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Quận 7 7  KHÔNG CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP     
 Ghi chú: Vì hoàn cảnh gia đình, em Nguyễn Thị Kiều Loan đã phải bỏ học vào giữa năm.