HS027- Nguyễn Thanh Thư

z744688409145_ac1e9722a7d4ddb944ec85d167dc3daf

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại  Phụ huynh Nhà bảo trợ
027 2005 74 F3 KP3, Tổ 18, Đường số 14. P Tân Kiểng, Q7  Nguyễn Văn Hiếu (Cha) 0121 7895xxx Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Trường THCS Trần Quốc Tuấn 35/5 Hẽm 861 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Quận 7 7  KHÔNG CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP    
 Ghi chú: Vì hoàn cảnh gia đình, em Nguyễn Thanh Thư đã phải bỏ học vào giữa năm.