HS021 – Trương Ngọc Yến

z744688417570_ace8725ced112053f056d76bd5c019d3

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại  Phụ huynh Nhà bảo trợ
021 2005 129/123/120 Bến Vân Đồn. Phường 8. Q4. Trương Văn Lê (Cha) 093 3995xxx Love Beyond Frontiers

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn  Lý   Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Chi Lăng 129/63A Nguyễn Hữu Hào, P.9, Quận 4 7 5.2 5.6 5.2 5.3 Trung Bình
  Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh   

III/ THƯ CÁM ƠN