HS020 – Phan Văn Tâm

 

z744688413992_36f9ab51a5398a08f4f5e5f77dc46a03

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số   học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại        Phụ huynh Nhà bảo trợ
020 2004 380/46/20/52  Lê Văn Lương, Q7 Phan Văn Cường (Cha) 090 9560xxx Bà Anh Thơ

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm   Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Chi Lăng (129/63A Nguyễn Hữu Hào, P.9, Quận 4) 7 8.7 7.3 5.1 8.1 Tiên Tiến
 Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh     

III/ THƯ CÁM ƠN