HS019 – Trần Thị Kim Phượng

z745788493200_b24c14e2066aa4059caf229946917999

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

       Mã số         học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại  Phụ huynh Nhà bảo trợ
019 2006 432A/16/31 Dương Bá Trạc,  P1. Q 8. Phan Thị Kim Hằng (Mẹ) 0120 7978xxx Bà Anh Thơ

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Trường THCS Dương Bá Trạc 134 Dương Bá Trạc, P.2, Quận 8 7 KHÔNG CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP    
 Ghi chú: Vì hoàn cảnh gia đình, em Trần Thị Kim Phượng đã phải bỏ học vào giữa năm.