HS017 – Huỳnh Nguyễn Minh Tú

z744688414015_8f00b517d7e55d4c4291289da6bc26b0

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại  Phụ huynh Nhà bảo trợ
017 2004 64/57/23/4 Nguyễn Khoái. P 2. Q4. Huỳnh Văn Phụng (Cậu) 090 2701xxx Ông Bà Huỳnh Thiện

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 66 Nguyễn Khoái, P.2, Quận 4 7  8.5 7.8  7.5  9.1  Giỏi 
Chi phí năm học:  – Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10) -> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh

III/ THƯ CÁM ƠN