HS016 – Nguyễn Tuấn Tú

z745831515741_55ff9443cd154f91daf6c43673615e42

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại  Phụ huynh Nhà bảo trợ
016 2002 243/37/29 Hoàng Diệu, P8, Quận 4 Nguyễn Thị Sáu (Mẹ) 0122 5622xxx  Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ 2 Bến Vân Đồn, P.12, Quận 4 11 8.2 7.8 7.0 8.4 Giỏi
 Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh    

III/ THƯ CÁM ƠN