HS014 – Lê Minh Tài

z752237108723_98e40897653bbf5e3784ab8e4ca03289

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại  Phụ huynh Nhà bảo trợ
014 2002 Nhà không số, hẽm 180 Bùi Văn Ba,P. Tân Thuận Đông, Quận 7 Nguyễn Thị Thu Oanh (Mẹ) 090 9382xxx  Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Chi Lăng 129/63A Nguyễn Hữu Hào, P.9, Quận 7 10 6.5 6.6 5.9 7.9 Tiên Tiến
Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng
(thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh

III/ THƯ CÁM ƠN