HS013 – Huỳnh Phúc Khang

z744688424711_784ebfa1306eb1f14ea4538f0f77ba27

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
013 2008 1276 Huỳnh Tấn Phát,P.Phú Mỹ, Q7  Nguyễn Huỳnh Thanh Hảo (Cậu) 091 2822xxx  Ông Bà CHỨC-LOAN

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường Tiểu học Tân Thuận 8/7 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Tây, Quận 7 5  10 10  –  Khá 
Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng
(thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh

III/ THƯ CÁM ƠN