HS012 – Trần Thanh Thiện

z741880571449_04275d64a812b8acce96f59f60018db1

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại  Phụ huynh Nhà bảo trợ
012 2005 1549/22/1 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Q7 Đỗ Thị Mỹ Hằng (Mẹ) 0120 6963xxx Ông Bà Hoàng Hưng

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Hoàng Quốc Việt D29, đường số 3, P. Phú Mỹ, Quận 7 8  4.8 5.2  6.1  6.1 Trung Bình
Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng
(thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh

III/ THƯ CÁM ƠN