HS011 – Đoàn Minh Thiện

z741880566882_0c5aea5879906f8a597cc03dbee34841

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
011 2004 Khu nhà trọ Hẽm 1333, Huỳnh Tấn Phát,  Q7 Đoàn Văn Quang (Cha) 0128 2887xxx Ông Lê Trọng Nhi

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Hoàng Quốc Việt D29, đường số 3, P. Phú Mỹ, Quận 7 8  6.5  6.8 7.5   7.7  Tiên Tiến
Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng
(thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh

III/ THƯ CÁM ƠN