HS050 – Võ Thụy Ngọc Thủy

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
050 2007 994B/64 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Quận 7  Mai Thị Huệ (Mẹ) 01645766xxx  Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
  Trường THCS Hoàng Quốc Việt     (D29, đường số 3, P. Phú Mỹ, Quận 7)  6 9.3 8.4 8.8 9.4 Giỏi
 Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh     

 III/ THƯ CÁM ƠN