HS005 – Trần Quốc Thạnh

z741861876749_e56dbedd1dc9da549549dae9ee59a921

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại  Phụ huynh Nhà bảo trợ
005 2004 7K, đường số 8, P. Tân Phú, Quận 7.  Trần Trung Dũng (Cha) 093 8169xxx Ông Trần Sĩ Chương

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Nguyễn Hiền 66 Đường số 1,P. Bình Thuận, Quận 7 9 7.9 5.8 9.2 8.2 Tiên Tiến
 Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng
(thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh

III/ THƯ CÁM ƠN