HS004 – Lê Thị Ngọc Muội

Muội

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại  Phụ huynh Nhà bảo trợ
004 2003 279/17/2/21 Lâm Văn Bền, P. Bình Thuận, Q7 Trương Thị Út (Mẹ) 0128 4216xxx Ông Bà Trần Văn Châu

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập 2018 – 2019
Toán Văn Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 (27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7) 9 6.0 6.0 5.9 7.2 Tiên Tiến
Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng
(thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh

III/ THƯ CÁM ƠN