HS002 – Cao Ngọc Hiền

z741855346394_cebd50f2040f9595de210590013bc274

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại  Phụ huynh Nhà bảo trợ
002 2001 Lô A, lầu 8/5 Chung cư Tân Mỹ, P.Tân Phú, Q7 Cao Mỹ Huệ (Mẹ)  0934607xxx Nhóm thiện nguyện            Love Beyond Frontiers

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục  Thường xuyên Quận 7 27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7 9 6.7 6.4 7.0 6.9 Tiên Tiến
Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng
(thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh

III/ THƯ CÁM ƠN