HS036 – Trương Tấn Phát

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
036 2007 Nhà không số, Hẽm 103 Nguyễn Thị Thập, Tổ 15A, KP 2, PTân Phú, Q7 Trương Thị Thanh Hằng (Mẹ) 0901436xxx  Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Trường THCS Nguyễn Hiền   (66 đường số 1, P. Bình Thuận, Quận 7) 6  KHÔNG CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP
 Ghi chú: Vì hoàn cảnh gia đình, em Trương Tấn Phát đã phải bỏ học vào giữa năm.