HS057 – Lê Khánh Toàn

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
057   2004 14B Bùi Văn Ba, Quận 7 Ngô Thị Thìn (Bà Nội) 01627404xxx  Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
 Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 (27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7)   7 6.1 5.9 6.7 7.1 Trung Bình
 Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh     

 III/ THƯ CÁM ƠN