HS001 – Lê Hoàng Giỏi

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại  Phụ huynh Nhà bảo trợ
001 2003 311/3 (Phòng 2B) Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7 Lê Văn Miên (Cha)
0186 4536xxx
Nhóm thiện nguyện Love Beyond Frontiers

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2018-2019
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 7
27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7
9 7.8  5.9 7.5 7.5 Tiên Tiến
  Chi phí năm học: 
– Tổng chi phí cho 60 học sinh năm học 2018-2019: 371,471,000 đồng (thấp nhất là 3,397,000 đồng (Lớp 2), cao nhất là 8,586,000 đồng (Lớp 10)
-> Bình quân: 6,191,000 đồng/1 học sinh   

III/ THƯ CÁM ƠN