HS069 – Huỳnh Thị Thùy

69

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 069 2006 La Chữ Đông-Hương Chữ, Hương Trà, Thừa Thiên-Huế Ngọc Ly (Cô) Cô Trần Thị Nguyên Hạnh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2022-2023
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại

Trường THPT Đặng Huy Trứ

Km9 Hương Chữ, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên – Huế

 11          
 

III/ THƯ CẢM ƠN