HS060 – Trần Thị Lan Anh

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
059  2006  315 Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q.7 Mẹ: Ngô Thị Thanh Thúy 097 104xxxx Ông Vũ Thế Cường

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Hoàng Quốc Việt

D29, Đường số 3, P. Phú Mỹ, Q7

 8   
 Chi phí năm học: