HS090 – Nguyễn Lê Anh Khoa

90

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 090 2006 8/288 Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế   Bà Lục Hà

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Hương Thủy

 

Dạ Lê, Thủy Phương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

 10 4.1 2.3 1.7 4.5 Yếu
 

III/ THƯ CẢM ƠN