HS083 – Tống Khánh Linh

83

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 083 2006 Thôn Lê xá Đông, xã Phú Lương, huyện Phú Vang- Thừa Thiên- Huế Tống Thị Vân (Cô) Ông Dũng Trần

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Nguyễn Sinh Cung

 

Thôn Hòa Đa Tây, Tt. Phú Đa, H. Phú Vang, T. Thừa Thiên Huế

 10 8.9 7.8 8.6 8.5 Giỏi
 

III/ THƯ CẢM ƠN