HS082 – Bùi Phước Hoài Vũ

82

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 082 2006 7 đường Giải phóng Aso, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới – Thừa Thiên-Huế Bùi Phước Lực (Cha) Ông Dũng Trần

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT A Lưới

Đ. Hồ Huấn Nghiệp, A Lưới, Thừa Thiên Huế

 10 9.9 8.4 7.0 9.2 Giỏi

III/ THƯ CẢM ƠN