HS081 – Trần Thị Uyển Nhi

81

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 081 2006 1/61/1 Trấn Hải Thành. P. Thuận An – TP Huế Nguyễn Thị Hương (Mẹ) Ông Hoàng Minh Trung

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Thuận An

73 Kinh Dương Vương, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

 10 2.5 6.0 4.0 5.8 Trung bình

III/ THƯ CẢM ƠN