HS081 – Trần Thị Uyển Nhi

81

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 081 2006 1/61/1 Trấn Hải Thành. P. Thuận An – TP Huế Nguyễn Thị Hương (Mẹ) Ông Hoàng Minh Trung

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Thuận An

73 Kinh Dương Vương, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

 10

III/ THƯ CẢM ƠN