HS080 – Trần Kỳ Đăng Khoa

80

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 080 2006 17/263 Bà Triệu, P. Phú Hội – TP Huế Phan Thị Như Ngọc (Mẹ) Ông Hoàng Minh Trung

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế

12 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

 10 8.7 8.0 8.7 8.5 Giỏi

III/ THƯ CẢM ƠN