HS079 – Đặng Triệu Vĩ

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 079 2009

1225/36C Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Quận 7

Lý Thanh Vinh (Mẹ) Cô Anh Thơ

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn  Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Phạm Hữu Lầu

KP2, Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Quận 7

III/ THƯ CẢM ƠN