HS079 – Đặng Triệu Vĩ

7 Vi

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 079 2009

1225/36C Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Quận 7

Lý Thanh Vinh (Mẹ) Cô Anh Thơ

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn  Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Phạm Hữu LầuKP2, Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Quận 7 8.1 7.2 7.5 7.9 Khá

III/ THƯ CẢM ƠN