HS078 – Huỳnh Thị Bích Viên

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 078 2009

377/8 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh

Huỳnh Thị Bé Liên (Mẹ) Cô Anh Thơ

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn  Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Cù Chính Lan

Lô 11, CX Thanh Đa, P27, Bình Thạnh

7

III/ THƯ CẢM ƠN