HS076 – Trần Thị Kim Vân

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
076 2003 6/1 Khu phố 7, thị trấn Nhà Bè Trần Thị Mỹ Lài (Mẹ) Chị Trần Bạch Như Quỳnh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn  Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Sinh viên năm I

III/ THƯ CẢM ƠN